لاک گلیتر ( اکلیلی )

لاک گلیتر ( اکلیلی )

لاک گلیتر:   ایجاد جلوه ای فوق العاده درخشان و براق برروی ناخن مجموعه ای از زیباترین و جذاب ترین رنگ ها دارای برس تخصصی و ویژه جهت کاربری آسان دارای درخشندگی و دوام بالا به همراه خشک شدن سریع فاقد تولوئن بوده و از زردی و ترک ناخن جلوگیری می کند تهیه شده از […]

ادامه مطلب
لاک برلیانس ( الماسی )

لاک برلیانس ( الماسی )

لاک الماسی   ایجاد جلوه ای فوق العاده درخشان و براق برروی ناخن مجموعه ای از زیباترین و جذاب ترین رنگ ها دارای برس تخصصی و ویژه جهت کاربری آسان دارای درخشندگی و دوام بالا بهمراه خشک شدن سریع فاقد تولوئن بوده و از زردی و ترک ناخن جلوگیری می کند تهیه شده از بهترین […]

ادامه مطلب
لاک سندی ( شنی )

لاک سندی ( شنی )

لاک شنی   ایجاد بافت شنی بر روی ناخن بدون ترک خوردگی پس از خشک شدن مجموعه ای از زیباترین و جذاب ترین رنگ ها دارای برس تخصصی و ویژه جهت کاربری آسان دارای درخشندگی و دوام بالا بهمراه خشک شدن سریع فاقد تولوئن بوده و از زردی و ترک ناخن جلوگیری می کند تهیه […]

ادامه مطلب
لاک مات

لاک مات

لاک مات   ایجاد جلوه ای مات و مخملی بر روی ناخن مجموعه ای از زیباترین و جذاب ترین رنگ ها دارای برس تخصصی و ویژه جهت کاربری آسان دارای درخشندگی و دوام بالا بهمراه خشک شدن سریع فاقد تولوئن بوده و از زردی و ترک ناخن جلوگیری می کند تهیه شده از بهترین مواد […]

ادامه مطلب
لاک معمولی

لاک معمولی

لاک ساده   مجموعه ای از زیباترین و جذاب ترین رنگ ها دارای برس تخصصی و ویژه جهت کاربری آسان دارای درخشندگی و دوام بالا بهمراه خشک شدن سریع فاقد تولوئن بوده و از زردی و ترک ناخن جلوگیری می کند تهیه شده از بهترین مواد اولیه اروپایی

ادامه مطلب